Rekomenduok Akių kliniką „Lirema“ draugui!

Pakviestasis gaus 20 € nuolaidą pasirinktai lazerinei akių korekcijai, o Tu už kiekvieną patvirtintą rekomendaciją taip pat gausi dovanų!

 • Nuo 1 iki 2 sugrįš po 15 €;
 • nuo 3 iki 4po 20 €;
 • nuo 5 ir daugiaupo 25 €!

Gali pakviesti neribotą skaičių draugų! Sutaupytus pinigus galėsi panaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos arba Šiaulių „Liremos“ klinikoje, o mes pridėsime papildomą 25 proc. vertės nuolaidą paslaugai nuo sukauptos sumos. Sukauptą sumą galėsi panaudoti nebūtinai pats, galima ją perleisti artimiesiems ar draugams! Sumą, sudarančią 30 € ir daugiau, galėsi susigrąžinti ir į savo banko sąskaitą. Reikės tik parašyti mums laišką el. paštu susigrazink@lirema.lt iš pašto, kuris buvo registruotas sistemoje, nurodant sąskaitos numerį. Nusprendus pinigus panaudoti, suma disponuoti galima vienu kartu, sumų neskaidome.

Taisyklės

 • Šios taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Rekomendavimo programoje sąlygas.
 • Programoje dalyvaujantys asmenys gydymo paslaugomis pasinaudoti gali tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių Akių chirurgijos klinikose „Lirema“.
 • Rekomenduoti gali fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, užpildę paciento kortelę, pateikę savo asmens duomenis.
 • Vienas asmuo gali rekomenduoti neribotą skaičių asmenų.
 • Rekomenduotajam asmeniui nuolaida suteikiama operacijos dieną, o ne prieš ar po pirminio vizito. Prieš operaciją gydytojai įvertins rekomenduotojo asmens regos būklę. Lazerinė akių korekcija galima tik asmenims, kurie yra 18–45 metų amžiaus, kai regėjimo sutrikimas yra nuo -8 iki +3 dioptrijų ir kurių trumparegystė, toliaregystė ar astigmatizmas neviršija saugių operacijai ribų.
 • Rekomenduojantis asmuo pinigus galės arba kaupti ir panaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių Akių chirurgijos klinikose „Lirema“ bet kuriai paslaugaiperduoti trečiajai šaliai (artimiesiems, draugams) pasinaudoti „Liremos“ paslaugomis, arba atgauti į nurodytą banko sąskaitą, siųsdamas laišką el. paštu susigrazink@lirema.lt iš pašto, kuris buvo registruotas sistemoje.
 • Pinigus kaupiant ir panaudojant Akių chirurgijos klinikoje „Lirema“, pridedama papildoma 25 proc. nuolaida pasirinktoms paslaugoms.
 • Norint perleisti sukauptus pinigus pasinaudoti Akių chirurgijos klinikos „Lirema“ paslaugomis tretiesiems asmenims, sukaupęs atitinkamą sumą asmuo turi rašyti laišką el. p. rekomenduok@lirema.lt iš pašto, kuriuo registravosi sistemoje, ir nurodyti asmens, gausiančio nuolaidą paslaugoms, vardą bei pavardę.
 • Nusprendus pinigus panaudoti, suma disponuoti galima vienu kartusumų neskaidome.
 • Suma į asmens nurodytą banko sąskaitą pervedama tik nuo 30 EUR, o pavedimai daromi vieną kartą mėnesio pabaigoje (neįskaitant savaitgalių).
 • Rekomendavimo programoje asmuo dalyvauja nuo užsiregistravimo iki kol savo noru nurodo nebenorintis daugiau gauti informacijos apie programą.
 • Pacientas, susipažinęs su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.
 • Tvarkomi Rekomendavimo programos dalyvio asmens duomenys aprašyti https://lirema.lt/privatumo-politika/
 • Akių klinika „Lirema“ pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai keisti Taisykles, nutraukti Rekomendavimo programą apie tai iš anksto nepranešusi programos dalyviams. PAVYZDYS

Vardenis Pavardenis rekomendavo 5–iems žmonėms, iš kurių 4–i užsiregistravo, o iš jų 3–ims „Liremoje“ buvo atlikta akių korekcijos lazeriu operacija. Vardenio Pavardenio sistemoje bus sukaupta 15+15+20=50 eurų suma. Ją Vardenis Pavardenis gali panaudoti „Lirema“ klinikos paslaugoms. Panaudojant sukauptus 50 eurų, Vardeniui Pavardeniui bus pritaikyta net 62,50 eurų nuolaida paslaugoms – t.y. 25 proc. daugiau! Vardenis Pavardenis taip pat turi galimybę susigrąžinti sukauptą sumą, t.y. 50 eurų, į savo banko sąskaitą ar perleisti ją pasinaudoti savo artimiesiems ir draugams.

Nepavyksta užsiregistruoti ar turi klausimų? Rašyk el. paštu rekomenduok@lirema.lt

Užpildykite formą, kad prisijungtumėte

Taisyklės